COTTA SİSTEMLERİ

Aluminyum levha kaplama sistemi, yaygın olarak kullanılan pişirilmiş kil kaplama sistemlerine yani
TerraCotta’ ya alternatif bir üründür. ALCOTTA’ nın alüminyum olması hem kolay işlenmesine, hem
de farklı detayların yapılmasına imkan sunmaktadır. Bu özelliği ile TerraCottta kaplama
sistemlerinden daha üstündür.
150, 200 , 250 mm yüksekliğinde, derzli veya sıfır derzli olarak farklı detay çözümleri sunmaktadır.
İç ve dış köşe dönüş prolleri, ara değerlerdeki açılara uyum sağlaması nedeni ile uygulanacak
yüzeyde detay ve montaj kolaylığı sağlamaktadır.
İstenilen boyda üretilebilmekte ve gerektiğinde şantiye ortamında bile rahatlıkla kesilebilmektedir.
Montaj aksesuarlarının polyamit malzemeden olması ile levhanın ısısal genleşmeler ve mekanik
çalışmasında oluşabilecek sesleri ortadan kaldırmaktadır.