ASD Cephe Sistemleri, yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu temel politika, prosedür ve kurallar olarak tanımlar. Etik Değerler ile, şirketimiz yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları ve en yüksek nitelikli tutumu sergilemelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Dürüstlük: ASD Cephe Sistemleri tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

Şeffaflık: ASD Cephe Sistemleri; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Tarafsızlık: Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm ASD Cephe Sistemleri çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

Müşteri odaklılık: ASD Cephe Sistemleri çalışanları için müşteri her zaman haklıdır ve müşteriye hizmet herşeyden önce gelir. İş hacmi fark etmeksizin, her müşteri önemlidir ve her bir müşteriye VIP olarak hizmet edililir.

Yasalara Uyum: ASD Cephe Sistemleri tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

Post a Comment